(1)
Wei, W.; Jiang, L.; Mian, F. MEMS Retroreflector Fabrication and Packaging. IJREEE 2018, 4, 01-07.